Prelucrări prin aschiere

În cadrul atelierului de prelucrări prin aschiere se pot realiza prin strunjire, frezare, mortezare, găurire, filetare, rectificare plană, piese metalice și nemetalice cu grad ridicat de complexitate. Datorită gamei tipo-dimensionale variate de mașini unelte din dotare, se pot prelucra atât piese de dimensiuni mici, cât și piese și subansamble cu gabarite medii spre mari.