Măsurare / Scanare 3D / Spectrometrie

Mașini de măsurat în coordonate

Toate piesele și semifabricatele care necesită prelucrări mecanice de precizie, a căror calitate se atestă cu fișe de măsurători, pot fi măsurate, în funcție de gabarit, pe una din cele două mașini de măsurat NIKON. Acestea sunt amplasate în camere cu temperatură controlată. Se pot măsura și scana piese cu un gabarit maxim de 4000x2000x1500 mm.

Analiza compoziției chimice a aliajelor metalice

Pentru a fi siguri că utilizăm materii prime de calitate, dar și la solicitarea clienților, putem obține și furniza buletine de analiză completă a compoziției chimice a aliajelor metalice cu ajutorul spectrometrului mobil SPECTROTEST.