Fabrica Symmetrica Tech furnizează servicii în domeniul producției industriale, la solicitarea clienților, utilizând semifabricatele, piesele sau subansamblele acestora. Luăm în considerare situațiile în care clienții solicită realizarea parțială a unor produse prin executarea anumitor operații de prelucrare. Se pot executa toate operațiile realizabile cu dotarea tehnologică a fabricii. De asemenea, furnizăm servicii de proiectare asistată de calculator.