Piese și subansamble mecanice

Piesele și subansamblele mecanice se execută după proiecte proprii sau la temă, la solicitarea clienților, într-o gamă practic nelimitată, singurele restricții fiind impuse de mărimea seriei de fabricație (dată fiind unicitatea fiecărui centru de prelucrare) și de dimensiunile maxime ale semifabricatelor ce pot fi prelucrate pe diferitele tipuri de mașini-unelte.

Dotarea tehnologică de excepție permite realizarea unor produse cu abateri geometrice și dimensionale extrem de reduse, precum și obținerea unor rugozități conforme cu cele mai exigente cerințe.