Politica de protecție a mediului și a muncii

Ţinând cont de faptul că activităţile şi procesele proprii pot genera un impact important asupra mediului, pentru managementul fabricii Symmetrica Tech, performanţele în domeniul mediului constituie o importantă dovadă a succesului activităţii sale. Acesta este motivul pentru care problemele de mediu sunt tratate cu responsabilitate, iar politica managementului urmăreşte cu deosebire:

  • conformarea cu cerinţele legale şi alte cerinţe de mediu aplicabile domeniului său de activitate şi proceselor proprii,
  • îmbunătăţirea continuă a managementului de mediu și creșterea performanţelor sale de mediu,
  • utilizarea durabilă a resurselor, protecția mediului, prevenirea poluării şi evitarea poluării accidentale.

Managementul fabricii Symmetrica SRL se preocupă permanent să asigure salariaţilor un cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor şi să realizeze o performanţă reală în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. În acest sens, managementul se angajează să asigure:

  • conformarea cu cerinţele legale şi alte cerinţe în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
  • menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor de sănătate şi securitate ocupaţională
  • prevenirea rănirilor accidentale şi a îmbolnăvirilor profesionale