Politica de calitate

Prin sistemul de management proiectat, implementat şi menţinut în organizaţie, fabrica Symmetrica Tech asigură că toate activităţile desfăşurate în cadrul acesteia se desfăşoară controlat, în conformitate cu prevederile cerinţelor legale, reglementărilor tehnice în vigoare şi cu cerinţele părților interesate relevante prevăzute în acorduri, parteneriate, contracte, legislație.

În cadrul fabricii Symmetrica Tech se asigură organizarea şi desfăşurarea proceselor astfel încât produsele şi serviciile livrate se conformează următoarelor angajamente ale managementului:

  • se încadrează în obiectul de activitate al organizaţiei
  • satisfac cerinţele clienţilor și părților interesate relevante
  • se conformează cerinţelor legale aplicabile (normative, standarde, specificaţii tehnice)
  • se supun procesului de îmbunătăţire continuă