Calitate & Mediu

Pentru punerea în aplicare a acestor politici şi pentru atingerea obiectivelor proprii stabilite şi aprobate, fabrica Symmetrica Tech a proiectat, documentat şi implementat un sistem propriu de management, conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, sistem pe care îl menţine şi îl îmbunătăţeşte în mod continuu.

Managementul de top al Symmetrica SRL se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic şi organizatoric, precum şi resursele necesare pentru stabilirea, analizarea şi realizarea politicilor manageriale, obiectivelor proprii și direcțiilor sale strategice de dezvoltare.